Communicatie

Een website is een eerste goede stap, maar daarnaast moet de website ook nog bezoekers hebben natuurlijk. Vaak hopen we immers om additioneel profijt uit de website te halen: een verhoogde omzet, online verkoop, of gewoon meer zichtbaarheid.

Dat kan bijvoorbeeld met elektronische nieuwsbrieven aan vaste en nieuwe klanten. Colloquio helpt door dat gedeeltelijk of zelfs volledig over te nemen.

Ons team kan daarbij ook zorgen voor klassieke copywriting. Teksten worden dan geschreven of herschreven met een aangepast en foutloos taalgebruik. Dat allemaal in functie van het door de klant gevraagde doelpubliek, en voor eender welk medium. De Colloquio copywriters hebben ervaring in zowel on-line communicatie (website – nieuwsbrieven) als in het schrijven voor gedrukte media (folders – menukaarten – productfiches).

Daarnaast doen we ook aan logo-ontwerp, het maken van business cards, het ontwerpen van een volledige huisstijl en het maken van affiches, folders, enzovoort.